IMG_6440

25. Ozanteks Kaizen Paylaşım Günü

Ar-Ge Merkezi yöneticimiz Mustafa Çörekcioğlu’nun işçi sağlığı ve güvenliği konusunda yaptığı konuşmayla başlayan 25. Ozanteks Kaizen Paylaşım Günü Etkinliği 21/09/2017 tarihinde gerçekleşmiştir. Konuşmada işçi sağlığı ve güvenliği konusunda yapılacak Kaizen çalışmalarının değerlendirmede öncelik tanınacağı belirtilmiş ve tüm çalışanların bu konuya özen göstermesi gerekliliği üzerinde durulmuştur.  9 Kaizen çalışmanın sunulduğu etkinlikte 3 çalışmanın yerleşim ve 5S çalışmaları üzerine yapılması 5S kültürünün işletmeye yayılmasının önemli bir göstergesi olmaktadır.