IMG_2981

9. Ozanteks Kaizen Paylaşım Günü

Dokuzuncu paylaşımını 13.08.2015 tarihinde gerçekleştirdiğimiz “Ozanteks Kaizen Günleri” etkinliğimiz ekip çalışmalarının yaygınlaşması, başarılı uygulamaların ve bilgi birikimin paylaşılması ile bir kez daha başarılı bir şekilde düzenlenmiştir.
Yapılan kaizen sunumlarında iş süreçlerinin en iyi şekilde yönetilmesi, iş sağlığı ve güvenliği, kalite, çevre bilinci ve enerji tüketiminin azaltılması önceliklendirilmesine önem verdiğimiz konular arasında yer almaktadır.
Ozanteks ailesi kaizen felsefesi kavramını yaşatarak, çalışanları ile ortak amaç ve hedef doğrultusunda ilerlemeye devam etmektedir.