otos_slider
1Ozanteks Tekstil Öneri Sistemi (OTÖS)

İsminiz :

E-Postanız :

Tel No :

Bizi Nerden Tanıyorsunuz?
(Zorunlu alan)

Çalışan iseniz Bölümünüz Nedir? (Değil iseniz lütfen doldurmayın)

Öneri Konusu :(Zorunlu alan)


Öneriniz : (Zorunlu alan)
(Önerinizi mümkün olduğunca açık ve anlaşılabilir şekilde ifade ediniz.)

Önerinizin Gerekçesi :
(Sizce bu öneri neden gereklidir? Sağlayacağı faydalar nelerdir?)

captcha

Bu Kod Numarasından Önerinizi Takip Edebilirsiniz:

1. OTÖS Nedir?

Öneri, bilinen en yalın anlatımı ile bir sorunu çözmek üzere öne sürülen görüş, düşünce, teklif olarak tanımlanabilir. Öneri sistemi ise şirket ve çalışanların yararına olabilecek, çalışanların yaptıkları iş, çalıştıkları ortam, üretilen ürün veya hizmet, kalite, iş güvenliği gibi konularda mevcut sistemin iyileştirilmesi için verilen, uygulanabilir çözüm önerilerinin sistematik olarak toplanması, değerlendirilmesi ve uygulamaya aktarılabilmesine yönelik çalışmaları kapsar. OTÖS ise Ozanteks Tekstil’de kullanılan öneri sistemidir.

2. OTÖS’ün Amaçları Nedir?

OTÖS’ün temel amacı, Ozanteks paydaşlarının (çalışanlar, tedarikçiler, ilişki içerisinde olduğumuz diğer kurum ve kuruluşlar ve müşteriler) yaratıcı, yenilikçi, düzeltici, önleyici ve iyileştirici önerilerini almak, değerlendirmek, uygulamaya karar verilen önerileri hayata geçirmek ve sonuçlarını izleyip, Ozanteks’in her alanda gelişimine yardımcı olmaktır. OTÖS’ün alt amaçları aşağıdaki şekilde vurgulanabilir:

  •  Müşteri ve çalışan memnuniyetini artırmak,
  • İş ve ürün güvenliğini iyileştirmek,
  • Çalışma ortamının niteliğini iyileştirmek,
  • Kurum içi iletişim kalitesini artırmak,
  • Çalışan motivasyonunu artırmak,
  • Üretim verimliliğini ve etkinliğini artırmak,
  • Ürün kalitesini artırmak,
  • Yeni ürün fikirleri ortaya çıkarmak,
  • Kurumun gelişimine yönelik yeni Ar-Ge fikirleri kazandırmak

3. OTÖS’ün Faydaları Nelerdir?

3.1. Çalışanlara Yönelik

OTÖS’ün temel varlık gerekçesi Ozanteks çalışanları başta olmak üzere bütün paydaşlarının sorun, görüş ve önerilerini yönetim organlarına aktarmasına yardımcı olacak en basit ve rahat bir köprü kurmaktır. Bütün çalışanlarımız her türlü fikirlerini gerek öneri kutularını kullanarak gerekse internet üzerinden iletebilirler. Sizden gelen öneriler değerlendirme sürecinden geçirilip uygulamaya alındıkça Ozanteks gelişimine katkı sağlanmış olacaktır. Bu da çalışanlarımıza maddi ve manevi katkı sağlayacaktır. Aidiyet duygusunun güçlenmesiyle de çalışanlarımızın memnuniyeti artırılmış olacaktır. OTÖS’ün başarısı çalışanlarımızın desteğine bağlıdır.

3.2. İşletmeye Yönelik

Yönetimin gözden kaçırdığı sorunlar işletme içerisinde ortaya çıkarak beraberinde çözümü de getirerek yönetimde farkındalık yaratmış olacaktır. Yaratılan bu farkındalık sonucunda tüm çalışanlar birer çözüm ortağı olacak ve şeffaf bir yönetim anlayışının gelişmesine de ortam hazırlayacaktır. OTÖS ile birlikte uygulamaya geçen öneriler sayesinde firmamızın rekabet gücü artacaktır.

3.3. Müşterilere Yönelik

OTÖS sayesinde ürün ve hizmet kalitesi artacak, bu durumun doğal sonucu olarak memnun müşteriler yaratmış olacağız. Müşteri bizimle iletişimde olduğu müddet tüm süreçlerin kontrolü ve izlenebilirliği müşteri açısından daha yalın hale gelecektir. Bunun yanında Ozanteks’in kurumsal kimliğini ve imajını güçlendirmek, müşterilere daha iyi ve kaliteli hizmet etmek gibi yenilik getirici birtakım kriterler de OTÖS süresinde geliştirilmeye devam edilecek ve sürekli geliştirme sağlanacaktır.

3.4. İşletmenin iş yaptığı diğer kuruluşlara yönelik

Öneri sistemi sayesinde işletmemizdeki verimlilik artışı, kalite iyileştirme, müşteri memnuniyetini sağlama, ürün ve süreç geliştirme, malzeme ve zaman tasarrufu, maliyetleri düşürme, iş güvenliğini artırma gibi konularında yapılan düzenlemeler ile birlikte daha koordineli bir iş ortaklığı ortaya çıkarmaktadır.

4. OTÖS Nasıl Çalışır?

Önerilerinizi işletmemizin birçok yerinde konumlandırılmış turuncu renkli OTÖS öneri kutularına öneri formlarını doldurarak bırakabileceğiniz gibi web sitemizin ilgili alanına giriş yapılarak da iletebilirsiniz. Öneriler, kutulardan ve web sitesinden her ayın 1. ve 3. Cuma günü OTÖS sorumlu kişisi tarafından derlenerek, her ayın 2. ve 4. Pazartesi günü Ar-Ge/ Sürekli Geliştirme Birimi’nde ön değerlendirmeye tabi tutulur. Ön değerlendirme aşamasını geçen öneriler bir sonraki aşamada her ayın 2. ve 4. Cuma günü detaylı değerlendirilmeye alınır. Değerlendirme süreci, Ozanteks Genel Müdürü, Üretim Koordinatörü ve Ar-Ge/ Sürekli Geliştirme Birim yöneticisinden oluşan Öneri Değerlendirme Kurulu tarafından yapılır. Değerlendirme aşamasından olumlu olarak geçen öneriler Ar-GE/ Sürekli Geliştirme Birimine iletilir. Değerlendirme aşamasından geçen önerilerin her ayın 2. ve 4. Pazartesi günü değerlendirmeye alınır. Bu aşamada Ar-Ge/ Sürekli Geliştirme Birim OTÖS sorumlusu varsa akademik danışman görev alır ve incelemelerini yaparlar. Uygun bulunan projeler küçük iyileştirme projeleri olabileceği gibi kapsamlı Ar-Ge projeleri de olabilir. Küçük iyileştirme projelerinde şirketin kendi mali kaynakları kullanılır. Mali destek projelerinde ise devlet destekli projeler olup, belirtilen biçim ve formatta proje hazırlanır. Ar-Ge/ Sürekli Geliştirme Birimi OTÖS sorumlusu varsa akademik danışman eşliğinde puanlandırma-ödüllendirme sürecine gidilir. Aynı zamanda OTÖS sorumlusu belirli aralıklarla hazırlanması gereken raporları hazırlar, yayınlar ve OTÖS’ün geliştirilmesini sağlar.

5. OTÖS’ ten Kim Sorumludur?

OTÖS’ün sorumlusu Ar-Ge/Sürekli Geliştirme Birim yöneticisidir. Ancak sürecin sahibi Ozanteks Tekstil Genel Müdürüdür.