Foto

Ozanteks Ar-Ge Merkezi Nanoteknoloji Çalıştayı’na Katıldı!

Pamukkale’de Pamukkale Üniversitesi koordinatörlüğünde, Türkiye Ulusal Ajansı’nın desteğiyle iki yıldır devam eden, “Evrensel Nanoteknoloji Becerileri Kazandırma ve Motivasyon Arttırma (UNINANO)” isimli Erasmus projesi kapanış toplantısı ve uluslararası katılımlı “Nanoteknoloji Çalıştayı” düzenlendi. Çalıştayda Ar-Ge Merkezi yöneticimiz Mustafa Çörekcioğlu ve araştırmacımız Filiz Yıldırım “Tekstilde Nanoteknoloji Uygulamaları” başlıklı sunumu gerçekleştirdiler. Sunumda Nanoteknoloji uygulamalarının tekstildeki yeri ve Denizli’de bu uygulamaların ne seviyede gerçekleştirilebildiği iletilmiştir. Çalıştay Yöneticimiz Mustafa Çörekcioğlu’na plaket takdimi ile sonlanmıştır.