arge merkezi

Ozanteks Tekstil Ar-Ge Merkezi Onaylandı

Denizli’nin en büyük tekstil şirketlerinden biri olan OZANTEKS Tekstil’in Ar-Ge ve Sürekli Geliştirme Departmanı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye’nin 408. Ar-Ge merkezi olarak onaylandı.

Havlu, bornoz, ev tekstili ve iç giyim sektöründe faaliyet gösteren Ozanteks; Ar-Ge faaliyetlerini, 2014 yılında üç endüstri mühendisi ve Prof. Dr. Aşkıner Güngör danışmanlığında Ar-Ge ve Sürekli Geliştirme Birimi’ni kurarak güçlendirmiştir. Birimin kurulmasıyla verimlilik ve yalınlaşma çabalarına hız verilmiş, küçük ama etkili değişikliklerle süreçleri daha iyi hale getirme çalışmaları anlamına gelen Yalın kültürün temel taşlarından birisi olan Kaizen yaklaşımı benimsenmiştir. Bu amaçla da düzenli olarak Ozanteks Kaizen Paylaşım Günleri düzenlenmeye başlanmış, Kaizen çalışmalarında yer alan tüm ekiplerin yaptıkları çalışmaları üst yönetimin de katılım gösterdiği bir ortamda diğer çalışanlara aktarmaları sağlanmıştır. Böylece yeni, yaratıcı ve etkili çözümlerin geliştirilmesine katkı sağlanırken, işletmede araştırma ve inovasyon çalışmalarının yaygınlaşmasına yönelik gereken iklimin oluşturulması amaçlanmaktadır.

2015 yılında ilk TEYDEB projesi “İç Giyim Konfeksiyon Bölümünde Yalın Dönüşüm” kabul edilmiş böylece ilk kez dış destekli proje yürütme deneyimi firmaya kazandırılmıştır. Bu proje ile iç giyim konfeksiyon bölümünde israflar azaltılarak çalışma ortamı daha verimli hale getirilmiş, çalışan katılımında artış sağlanmış ve süreçlerin performansı izlenebilir hale getirilmiştir. Projeye iç giyim bölümü yönetici ve çalışanlarının desteği, bu tür projelere yönelik inancın ve güvenin pekişmesine neden olmuştur.

Bu deneyimlerin verdiğin güven ve yönetimin desteği ile 16 Mart 2017’de 23 Ar-Ge personeliyle onaylanan OZANTEKS Ar-Ge Merkezi, ar-ge ve inovasyon çalışmalarını ağırlıklı olarak TÜBİTAK-TEYDEB destekli projelerle sürdürmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi amacıyla da tasarım süreçlerinin iyileştirilmesi hedefine yönelik T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın desteklerinden de Mayıs 2017’den beri yararlanmaya başlanmıştır.

Ozanteks Ar-Ge Merkezi, en başından beri benimsediği araştırmaya dayalı sürekli gelişim vizyonunu, üniversite işbirliklerini ve çalışanlarının araştırma ve inovasyon kapasitelerini artırarak geliştirme amacındadır. “Benim de bir fikrim veya projem var” diyen herkesi duymaya hazırız: argemerkezi@ozanteks.com.tr.