AR-GE MERKEZİ

Denizli’nin en büyük tekstil şirketlerinden biri olan ve havlu, bornoz, ev tekstili ve iç giyim sektöründe faaliyet gösteren OZANTEKS; AR-GE faaliyetlerini, 2014 yılında üç endüstri mühendisi ve Prof. Dr. Aşkıner Güngör danışmanlığında AR-GE ve Sürekli Geliştirme Birimi’ni kurarak güçlendirmiştir. Birimin kurulmasıyla verimlilik ve yalınlaşma çabalarına hız verilmiş, küçük ama etkili değişikliklerle süreçleri daha iyi hale getirme çalışmaları anlamına gelen yalın kültürün temel taşlarından birisi olan Kaizen yaklaşımı benimsenmiştir. Bu amaçla da düzenli olarak OZANTEKS Kaizen Paylaşım Günleri düzenlenmeye başlanmış, Kaizen çalışmalarında yer alan tüm ekiplerin yaptıkları çalışmaları yönetimin de katılım gösterdiği bir ortamda diğer çalışanlara aktarmaları sağlanmıştır. Böylece yeni, yaratıcı ve etkili çözümlerin geliştirilmesine katkı sağlanırken, işletmede araştırma ve inovasyon çalışmalarının yaygınlaşmasına yönelik gereken iklimin oluşturulması yönünde önemli bir gelişim sağlanmıştır. Bunun bir sonucu olarak da OZANTEKS AR-GE ve Sürekli Geliştirme Birimi, 16 Mart 2017’de 23 tam zamanlı AR-GE personeliyle, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye'nin 408. AR-GE Merkezi olarak onaylanmıştır.

OZANTEKS AR-GE Merkezi, AR-GE ve inovasyon çalışmalarını ağırlıklı olarak TÜBİTAK-TEYDEB destekli projelerle sürdürüp, yenilikçi ürünlerin geliştirilmeye yönelik çalışmalarını ve projelerini bilimsel zeminde tasarlayıp ve yürütmeye devam etmektedir. Ayrıca yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi amacıyla da tasarım süreçlerinin iyileştirilmesi hedefine yönelik T.C. Ticaret Bakanlığı’nın desteklerinden de Mayıs 2017’den beri yararlanmaya başlanmıştır.

AR-GE STRATEJİLERİMİZ

  • Kurum rekabetçiliğinin yenilikçi ve teknolojik tekstil ürünleriyle korunması ve geliştirilmesi.
  • Kurumun yaptığı AR-GE ve inovasyon çalışmalarının yayılımının ve görünürlüğünün sağlanması.
  • AR-GE ve inovasyon projelerinin çevreye duyarlı olarak geliştirilmesi.
  • Kısa vadede AR-GE çalışanlarımızın araştırma ve yenilikçilik kapasitelerinin artırılması.
  • Orta vadede tüm şirket çalışanlarımızın yetkinlik ve becerilerinin geliştirilmesi,
  • Üniversiteler ve diğer AR-GE merkezleri ile iş birliğimizin ve niteliğinin geliştirilmesi.
  • Üretim verimliliğinin artırılması.
  • Kurum içi AR-GE kültürünün yayılımının sağlanması.
  • Kurumun öğrenme yeteneğinin artırılması.
  • Üniversite iş birliğini kalıcı kılmak adına disiplinler arası yaklaşımın entegrasyonunun sağlanması.

AR-GE MERKEZİMİZİN DEĞERİ

OZANTEKS AR-GE Merkezi olarak temel amacımız, OZANTEKS’in misyonuna ve ilkelerine bağlı kalarak vizyonunu gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yapmaktır.

AR-GE stratejilerimizi gerçekleştirmek için yaptığımız projeler ve çalışmalar süreç verimliliğimizi ve yenilikçi ve rekabetçi ürün potansiyelimizi artırarak rekabetçiliğimizi güçlendirmektedir. AR-GE Merkezimizin varlığı bu konudaki özgüvenimizi pekiştirmektedir. Disiplinli AR-GE süreçlerinin değerini geç fark etmiş olmakla birlikte bu süreçleri önemli seviyede içselleştirme konusunda kararlılığında olduğumuzu düşünüyoruz.

Elli yıldan daha fazla süre boyunca biriktirdiğimiz üretim tecrübemize ek, gittikçe güçlenen AR-GE ve inovasyona yönelik inancımız, oluşturduğumuz ve geliştirmeye devam ettiğimiz fiziki ve çalışan AR-GE altyapımız bizim için en büyük rekabet gücümüzdür.

AR-GE MERKEZİMİZİN LOGOSU

Markamıza dair birçok kavrama kılavuzluk eden OZANTEKS AR-GE Merkezi logosunun betimlediği ögeler şu şekildedir:
AR-GE merkezimizin kuruluşu döneminde tasarlanan logoda; A harfi gri, R harfi kırmızı, G harfi mavi ve E harfi de yeşil renklerle oluşturulmuştur.

araştırma ve geliştirme çalışmalarının başlangıcında var olan belirsizliği ve bulanıklığı sembolize etmektedir. Gerçekten de bir araştırma sürecinin başlangıcında problemi doğru teşhis etmek, gerekliliklerini ortaya çıkarmak, sınırlarını ve değerini tanımlamak önemli miktarda bulanıklık içerir.

araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde gerekli olan yoğun emeği temsil eder. Tıpkı yarışı kazanma mücadelesi veren bir sporcunun yorulması, terlemesi ve belki kramplara maruz kalması ama mücadeleden vazgeçmemesi gibi araştırma faaliyetleri de bu tarz bir kararlılığı ve emeği gerektirir.

araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde gerekli olan öz güveni ve kendine olan inancı temsil eder. OZANTEKS olarak elli yılı aşkın süredir edindiğimiz üretim tecrübesi ve ekip olma başarısını bu inancın bir temsili olarak kullanmayı doğru bulduk.

araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizde önemli bir ilkemiz olan çevresel sürdürülebilirlik kavramının değerini yansıtır. OZANTEKS olarak doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin değerine inanıyor ve yaşadığımız dünyanın gelecek nesillere yaşanası bir biçimde aktarılması gerektiğine olan inancımızı güçlendiriyoruz. Bu doğrultuda tüm AR-GE çalışmalarımızda önemli bir kıstasın çevresel sürdürülebilirlik olması gerektiğine olan inancımızı logomuza da yansıttık.

araştırma ve geliştirme çalışmalarının başlangıcında var olan belirsizliği ve bulanıklığı sembolize etmektedir. Gerçekten de bir araştırma sürecinin başlangıcında problemi doğru teşhis etmek, gerekliliklerini ortaya çıkarmak, sınırlarını ve değerini tanımlamak önemli miktarda bulanıklık içerir.

araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde gerekli olan yoğun emeği temsil eder. Tıpkı yarışı kazanma mücadelesi veren bir sporcunun yorulması, terlemesi ve belki kramplara maruz kalması ama mücadeleden vazgeçmemesi gibi araştırma faaliyetleri de bu tarz bir kararlılığı ve emeği gerektirir.

araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde gerekli olan öz güveni ve kendine olan inancı temsil eder. OZANTEKS olarak elli yılı aşkın süredir edindiğimiz üretim tecrübesi ve ekip olma başarısını bu inancın bir temsili olarak kullanmayı doğru bulduk.

araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizde önemli bir ilkemiz olan çevresel sürdürülebilirlik kavramının değerini yansıtır. OZANTEKS olarak doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin değerine inanıyor ve yaşadığımız dünyanın gelecek nesillere yaşanası bir biçimde aktarılması gerektiğine olan inancımızı güçlendiriyoruz. Bu doğrultuda tüm AR-GE çalışmalarımızda önemli bir kıstasın çevresel sürdürülebilirlik olması gerektiğine olan inancımızı logomuza da yansıttık.


Son olarak logomuzun altında yer alan sloganımız
“keşfedersen gelecek seni bekliyor (future is there if you discover it)”,
geleceğin araştırmalarla şekilleneceğini ve bunun da çaba ve kararlılık gerektirdiğini söylemektedir.


ÇALIŞAN PROFİLİMİZ

EĞİTİM DAĞILIMI

GÖREV DAĞILIMI

OZANTEKS GELİŞİM DÖNGÜSÜ

OZANTEKS AR-GE MERKEZİ PROJELERİ (2014-2018)

KAİZEN SAYILARININ BİRİKİMLİ GÖSTERİMİ