OZANTEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GİZLİLİK POLİTİKASI

OZANTEKS Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OZANTEKS) olarak müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, ürün ve hizmet tedarikçilerimizin ve çalışanlarının, çalışanlarımızın, çalışanlarımızın yakınlarının ve referanslarının, çalışan adaylarımızın, grup firmalarımızın çalışanlarının, ziyaretçilerimizin, stajyerlerimizin, bayilerimizin yetkili ve çalışanlarının, bursiyerlerimizin, şirketimizde akademik araştırma yapan öğrenci ve akademisyenlerin, hissedarlarımızın ve diğer üçüncü kişilerin kişisel verilerine önem veriyoruz.

Sizleri kişisel veri koruma hükümleri ile kişisel verilerinizin nasıl işlendiği hakkında bilgilendirmek istiyoruz. Kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir, gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Kişisel veriler Şirketimiz nezdinde minimalist bir bakış açısı işlenmektedir. Her kişisel bilgi, hukuki dayanağının gerektirdiği ölçüde alınmakta ve mümkün olan en kısa süre boyunca saklanmaktadır.

OZANTEKS nezdinde kişisel bilgilerin işlenmesi, korunması, saklanması ve imhası “Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası”na uygun bir şekilde yapılmaktadır. Çalışanlarımız, kişisel verilerin yönetimi konusunda eğitim almış olup, veri koruma düzenlemelerine uymayı yazılı olarak taahhüt etmişlerdir. Kişisel bilgileriniz; kanunlarda açıkça öngörülmesi, imzaladığımız sözleşmelerin ifası için kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması, hukuki sorumluluğumuzu yerine getirebilmek için gerekli olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkımızın kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması ya da ilgili kişinin açık rızası olması durumunda işlenmektedir.

Şirketimiz nezdinde kişisel bilgi türü olarak kimlik, iletişim, özlük, lokasyon, hukuki işlem, müşteri işlem, işlem güvenliği, risk yönetimi, finans, mesleki deneyim, biyometrik veri, görsel ve işitsel kayıtlar, sağlık bilgisi ve ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgileri işlenmektedir. Daha detaylı bilgilere Aydınlatma Metnimizden ulaşabilirsiniz.

Kişisel verileriniz kanuni saklama sürelerinin uygulandığı haller dışında; verilerinizin işlenmesinin ilgili hukuki dayanağının ortadan kalkması, verilerinizin işlenme amacının ortadan kalkması, verilerinizin işlenmesi için verdiğiniz rızayı geri çekmeniz, hukuki bir yükümlülük sebebiyle silinmesinin gerekmesi ya da kişisel verilerinizin işlenmesine karşı çıkmanız durumunda silinmektedir.

Şirketimiz nezdinde bulunan kişisel verileri gerekli olan amaçlarla sınırlı olarak; kamu kurum ve kuruluşlarına, hissedarlara, hizmet satın aldığı gerçek veya hukuk tüzel kişilerine aktarabilmektedir. OZANTEKS, çalışanlarına ilişkin sınırlı durumlar haricinde hiç bir kişisel veriyi yurt dışında bulunan üçüncü kişiler ile paylaşmamaktadır.

Şirketimiz nezdinde kişisel veriniz olduğunu düşünüyorsanız veya olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde yer alan haklarınızı kullanabilmek için Şirketimize başvurabilirsiniz. Başvuruya ilişkin açıklamalarımıza aşağıda yer alan “OZANTEKS KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu” linkinden, aydınlatma metinlerine ise “OZANTEKS Genel Aydınlatma Metni” ve “OZANTEKS Çerez Aydınlatma Metni” linklerinden ulaşabilirsiniz.

Genel Aydınlatma Metni
Çerez Aydınlatma Metni
KVKK Başvuru Formu