Çevreye duyarlı üretİm…

OZANTEKS, tekstil sektöründe öncü ve yenilikçi bir firma olarak çevreye karşı olan sorumluklarının bilincindedir. Çevreye duyarlı teknolojilere yatırım yapmak ve mevcut yapıda çevreye verilen zararı en aza indirmek amacıyla hareket etmektedir.

Küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda mücadele eden uluslararası iklim değişikliği rejiminde ülkemizin üstlendiği hedefler doğrultusunda OZANTEKS, karbondioksit ve sera etkisinin azaltılmasına yönelik çalışmalarına başlamıştır.

OZANTEKS, sahada ve çatıda olmak üzere GES (Güneş Enerjisi Santrali) yatırımları yapmaktadır. Toplam kurulu gücü 20 MW olan güneş enerjisi santralleri ile OZANTEKS, üretim yapmak için tükettiği enerjinin tamamını temiz enerji ile karşılamaktadır.

OZANTEKS, güneş enerjisi tesisleri ile ürettiği temiz enerji sayesinde yıllık 2.900.263 m³ doğalgaz kullanımı engellemektedir. Bilindiği üzere, güneş enerji santrallerinin bir diğer faydası ise doğaya salınan karbondioksit miktarını azaltmasıdır. OZANTEKS, kurduğu bu tesisler ile 30.000 ton CO2 salınımını engellemektedir. Ayrıca GES santrallerimiz ile 1.750.000 adet ağacın kurtarılması sağlanmıştır ve dolayısıyla 34.250.000 metrekare (10 adet Central Park alanından daha büyük bir genişlikte) alan yeşillendirilerek canlı yaşamı ve habitat çeşitliliğinin korunmasına destek sağlanmıştır.

OZANTEKS Çevre ve Sosyal Sorumluluk Polİtİkası

OZANTEKS Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ yönetimi, hizmet ve ürünlerimizin tasarımından müşteriye teslimine kadar olan tüm aşamalarında çevre ile etkileşimleri gözden geçirmiş, çevreye verilebilecek olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için yapılacak çalışmalara yön vermek amacıyla bu politikayı belirlemiştir. Bu doğrultuda hazırlanan Çevre Politikamızın temel ilkeleri şunlardır:

- Yasalara Uyum

Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenen toplumun beklentilerini yerine getirmek için, çevre ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun ve yönetmelikleri sürekli olarak izlemek ve bunlara uyum sağlamak.

- DOĞAL KAYNAKLARIN ETKİN KULLANIMI

Kullandığımız elektrik, su, yakıt gibi kaynakların kullanımını azaltıcı tedbirler alarak enerji tasarrufu sağlamak, atık ve fireleri azaltmak, geri kazanımları en üst seviyede tutmak; bu sayede doğal kaynakların etkin olarak kullanımını sağlamak.

- ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN AZALTILMASI

Yeni yatırım ve projelerde, teknik, ekonomik ve ticari olanakların elverdiği ölçüde çevreye en az zarar veren teknolojileri kullanmak ve mümkün olduğu ölçüde mevcut yapıda da iyileştirmeler yapmak suretiyle çevreye verilen zararı en aza indirmek.

- ÇALIŞANLARIMIZIN KATILIMI

Çevresel hedeflerimize ulaşmak amacıyla, çalışanlarımızın duyarlılığını artırmak ve bireysel sorumluluk kazandırarak katılımlarını sağlamak için eğitim faaliyetlerini yürütmek; aynı zamanda bu bilincin, çalışanlarımız aracılığı ile yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak.

- SÜREKLİ GELİŞME

Yasa ve beklentiler çerçevesinde, çalışanlarımızın da katılımı ile doğal kaynakların etkin kullanımı ve çevre kirliliğinin azaltılması için sürekli gelişmeleri takip etmek ve iyileştirmeler yapmak.İşyerimizdeki tüm çalışanlarımız, bu politikadaki hedeflere ulaşabilmek için iş birliği içinde çalışmaktadır. İşletmemiz, bu ilkeler ışığında gerçekleştireceği faaliyetlerle, yarınlara bırakılacak dünya için üzerine düşen görevi yapmaktadır ve yapacaktır.